Oferujemy wszechstronną pomoc językową w nagłych sytuacjach służbowych i prywatnych, wymagających poprawności językowej i właściwego stylu, zarówno w języku polskim, jak i pozostałych językach europejskich:

Redagowanie i korekta tekstu:
  • teksty okolicznościowe: zaproszenia, życzenia, przemówienia, dedykacje i inne.
  • teksty reklamowe;
  • korespondencja służbowa;
  • referaty, oferty oraz inne dokumenty.

Wykonujemy też korektę językową i stylistyczną powierzonych tekstów.

Tłumaczenie językowe
Tłumaczenie tekstów oraz tłumaczenie konferencyjne („na żywo).

Konsultacje językowe
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • pomoc w sporządzaniu CV, podań, listów motywacyjnych, itp.
  • przygotowanie do prezentacji, negocjacji, spotkań i podróży służbowych oraz innych doraźnych czynności zawodowych.

Krótkie szkolenia tematyczne oraz lekcje indywidualne
Tematyka, program i terminy szkoleń dostosowane do życzeń i potrzeb klienta.

Nasz zespół składa się z językoznawców, filologów, tłumaczy i lektorów, łączących biegłość językową ze znajomością norm i stylów właściwych dla rozmaitych sytuacji życiowych i zawodowych.

świadczymy usługi on-line, w naszej siedzibie w Gdańsku, a także u klienta.

kontakt   Kontakt:
Gdańsk i Sopot: 608 - 126 - 802
Gdynia: 602 - 216 - 474
Przedszkola angielskie: 601 - 916 - 784


adres:    80-246 Gdańsk - Wrzeszcz
          ul. Jana Brożka 5


              www.spectrum.gda.pl
e-mail: blp@spectrum.gda.pl 

 
język angielski język niemiecki
język hiszpański język
włoski