Organizujemy kursy otwarte grupowe, które odbywają się w trybie semestralnym, a także szkolenia realizowane zgodnie z indywidualnie opracowanym harmonogramem zajęć.

kursy

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Kursy języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, szwedzkiego i rosyjskiego.


RODZAJE KURSÓW:
 • Kursy ogólne.
 • Kursy "język obcy w pracy".
 • Kursy specjalistyczne: język biznesu, prawniczy, medyczny, techniczny, z zakresu finansów i księgowości oraz innych specjalności zawodowych.
 • Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych ( PET, FCE, CAE, Proficiency, IELTS, TOEFL, BEC, DELE, CELI, ZD, ZMP).

WYMIAR GODZIN KURSU:
 • 30, 45 lub 56 godzin w semestrze (spotkania raz lub dwa razy w tygodniu),
 • Krótkie tematyczne kursy modułowe,
 • Kursy intensywne: semestr w dwa tygodnie (45 godzin).

SZKOŁA ZAPEWNIA KLIENTOM:
 • Bezpłatne testy kwalifikacyjne oraz konsultacje językowe w trakcie kursu,
 • Cykliczne testy sprawdzające postępy w nauce,
 • Certyfikaty ukończenia kursu zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • Nowoczesne materiały do nauki oraz bibliotekę językową,
 • Opiekę metodyka, który czuwa nad przebiegiem szkoleń, jakością nauczania oraz oceną słuchaczy.


KURSY DLA FIRM:
 • Organizujemy kursy ogólne i specjalistyczne "szyte na miarę", co znaczy, że każdy kurs budowany jest wokół konkretnych, zwłaszcza zawodowych, potrzeb klienta.
 • Lokalizacja kursów u klienta (na obszarze województwa pomorskiego).
 • Nauka na wszystkich poziomach zaawansowania.
 • Długość kursu, harmonogram zajęć oraz ilość osób w grupie dostosowane są do życzeń klienta.
Ponadto zapewniamy:
 • Bezpłatną kwalifikację słuchaczy do grup, przeprowadzoną na podstawie testu i rozmowy w języku obcym.
 • Dostosowanie programu kursu do oczekiwań i potrzeb zawodowych słuchaczy.
 • Ciekawy, urozmaicony sposób prowadzenia zajęć w oparciu o różnorodne materiały dydaktyczne.
 • Doświadczonych lektorów o wysokich (udokumentowanych) kwalifikacjach.
 • Certyfikaty poświadczające ukończenie kursu oraz szczegółowa ocenę poziomu umiejętności każdego uczestnika, sporządzoną według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Opiekę metodyczną i organizacyjną szkoły nad prawidłowym przebiegiem kursu i realizacją programu.
 • Możliwość indywidualnego wyrównania poziomu ( dodatkowe materiały, konsultacje).
 • Stały i bezpośredni kontakt z personelem szkoły nadzorującym realizację harmonogramu szkolenia oraz dbającym o jego wysoką jakość.
 • Bibliotekę językową.

kontakt   Kontakt:
Gdańsk i Sopot: 608 - 126 - 802
Gdynia: 602 - 216 - 474
Przedszkola angielskie: 601 - 916 - 784


adres:    80-246 Gdańsk - Wrzeszcz
          ul. Jana Brożka 5


              www.spectrum.gda.pl
e-mail: blp@spectrum.gda.pl 

 
język angielski język niemiecki
język hiszpański język
włoski